Pobierz Listę Panelistów


22 - 23 października 2014
Warszawa, Stadion Narodowy, Business Club
22.10.2014 Sala Główna
10.00 - 10.30 Otwarcie Kongresu:
Andrzej Malinowski, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska
10.30 - 11.00 Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
11.00 - 11.15 Przerwa
11:15 - 12.45 Debata: Współpraca biznesu i nauki jako narzędzie modernizacji Polski
12.45 - 13.45 Lunch
Sala I
Nauka dla Biznesu
Sala II
Biznes dla Nauki
Sala III
Otoczenie instytucjonalne
Sala IV
Biznes dla Biznesu
Sala V
Biznes i innowacje
13.45 - 15.00 1. Badania naukowe dla gospodarki - potencjał, finansowanie, rezultaty 2. Biznes dla nauki - cele, modele współpracy 3. Propozycje zmian systemowych i prawnych w otoczeniu biznesowym 4. PARP - Współpraca między firmami czyli jak przedsiębiorcy mogą sobie pomóc w rozwoju? 5. Perspektywy współpracy i komercjalizacji na linii nauki i biznesu do 2020 roku. Jak je wykorzystać?
15.00 - 15.15 Przerwa
15.15 - 16.30 6. Edukacja wyższa a potrzeby rynku pracy 7. Komercjalizacja wiedzy na linii nauka – przedsiębiorstwa - oczekiwania biznesu 8. Nowe wyzwania – czy potrzebne są zmiany systemowe i prawne w nauce i edukacji? 9. ARP - Nowe spojrzenie na wspieranie innowacyjności 10. Silver economy - bariery w rozwoju rynku innowacyjnych usług dla seniorów
16.30 - 16.45 Przerwa
16.45 - 17.45 Sala I
Start-up Nation Izrael - case study (11)

Sala II
Transfer wiedzy do biznesu - case study Szwajcaria (12)

Sala III
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: Jak skutecznie pozyskiwać środki w programie Horyzont 2020? (13)

Sala IV
Platformy współpracy między biznesem, a ośrodkami badawczymi (14)
18.00 Gala23.10.2014 Sala I Sala II Sala III
9.30 - 11.15 Prezentacje firm i case studies Start-upy Prezentacje firm i case studies MŚP Prezentacje firm i case studies Korporacje
11.15 - 11.30 Przerwa
11.30 - 12.45 Podsumowanie Kongresu i przedstawienie projektu rekomendacji

Wystąpienia moderatorów sesji

Wystąpienie prof. dr hab. Jacka Gulińskiego, Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12.45 Lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie


Copyright © Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.