Szanowni Państwo!

Nauka ma być użyteczna – to słowa, które stały się mottem rozpoczętego w środę Polskiego Kongresu Gospodarczego Nauka dla biznesu, biznes dla nauki, którego gościem honorowym był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Organizowane przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wydarzenie z udziałem blisko pół tysiąca gości jest jednym z najważniejszych elementów obchodów 25-lecia Organizacji.


– Misją Kongresu jest stworzenie platformy rzetelnej, twórczej dyskusji nad postulowanymi, niezbędnymi relacjami i powiązaniami między nauka a biznesem – powiedział otwierając Kongres Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. – Podjęcie tego tematu właśnie teraz, po 25 latach ustrojowej transformacji, jest niemal cywilizacyjnym – i tak już spóźnionym – obowiązkiem. Bez rewolucyjnych zmian w triadzie gospodarka – edukacja – nauka może się zdarzyć, że w Polsce drogi uczelni i biznesu dramatycznie się rozejdą – ostrzegał Prezydent Malinowski. Dodał, że racją stanu naszego państwa jest utworzenie efektywnego, elastycznego i kreatywnego systemu łączącego w jedną wartość gospodarkę, edukację i naukę. Systemu, który wprowadzi Polskę do grona państw zaawansowanych technologicznie i na stałe umiejscowi nasz kraj wśród tych, które swój byt i rozwój opierają na potencjale intelektualnym swoich obywateli. – Polska potrzebuje silnej gospodarki; nie będzie jej bez rodzimej, wykwalifikowanej kadry i źródeł rodzimych rozwiązań technologicznych – dodał Prezydent Pracodawców RP. Podkreślił przy tym, że zmiany legislacyjne, choć potrzebne, nie powinny być gwałtowne. – Proponujemy wprowadzenie rozwiązań równoległych, tak by poszczególne instytucje mogły same wybierać optymalną dla siebie drogę. Koniecznym jest ustanowienie wspólnej, międzyministerialnej polityki wspierającej nowy system – powiedział Andrzej Malinowski.Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwróciła uwagę na fakt, iż europejskie koncepcje rozwoju są oparte właśnie na nauce, dlatego musimy przestawić naszą gospodarkę i to na kilku poziomach. – To już się dzieje. Rząd postawił na naukę, stąd tegoroczny wzrost nakładów na badania o 10 proc. I zapewnienie dużego wzrostu w przyszłym roku – powiedziała minister. Jednak jej zdaniem cywilizacyjne zmiany nie mogą zostać przeprowadzone jedynie pieniędzmi z budżetu. - Liczymy, że biznes włączy się w ten proces – dodała minister Kolarska-Bobińska. Podkreśliła konieczność zmian w szkolnictwie wyższym. – Excellent – to europejskie hasło w nauczaniu. My też musimy odejść od bylejakości. Trzeba sobie uzmysłowić, że dziś misja nauki i wyższej uczelni jest inna niż przed laty – uniwersytet musi być użyteczny, nauka musi być siłą napędową rozwoju całego kraju. Uniwersytety nie mogą wypuszczać bezrobotnych absolwentów, lecz kreatywnych młodych ludzi. Nie mamy czasu do stracenia – powiedziała pani minister.Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podkreślił natomiast fakt ogromnego udziału pracodawców w zagospodarowaniu polskiej wolności. To, że Polska cieszy się nieprzerwanym wzrostem gospodarczym od dwóch dekad to efekt zmiany nie tylko ustroju gospodarczego i politycznego, lecz także zmiany podejścia społeczeństwa do przedsiębiorczości. – Dlatego też powinniśmy szukać mechanizmów mogących utrwalać ten rozwój, a jednym z nich jest współpraca biznesu z nauką. To niezwykle ważne, tym bardziej że – jeśli chodzi o innowacyjność – to w Unii Europejskiej nadal jesteśmy niemal na samym końcu. To wyzwanie i przestroga – powiedział prezydent Komorowski. Zwrócił uwagę na fakt, że dziś to państwo w zdecydowanej większości finansuje badania i rozwój, a światowe trendy są odmienne.Podczas debaty Współpraca biznesu i nauki jako narzędzie modernizacji Polski przedsiębiorcy zwracali uwagę na czynniki, które ich zdaniem powodują, iż współpraca ta nie przebiega tak, jak powinna. Jednym z najważniejszych jest ryzyko związane z finansowym fiaskiem komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Przedstawiciele przedsiębiorców podkreślali, że bez pomocy państwa współpraca ze szkołami wyższymi nigdy nie będzie wzorowa, bowiem małe i średnie firmy nie mają wystarczających funduszy na to, by ryzykować wprowadzenie rozwiązania, które nie przyniesie pewnego zysku. Dużym problemem jest także brak akceptacji ryzyka w spółkach Skarbu Państwa.

Uczestnicy debaty, której moderatorem był Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, podkreślali, że duże firmy nie są zainteresowane pracami nad własnymi innowacjami. Wygodniej jest im kupić droższe, ale za to gotowe już rozwiązania. Dlatego też jednym z postulatów jest konieczność stworzenia dużych firm innowacyjnych, które będą zasilane odpowiednimi kwotami. Tylko takie działanie może nas doprowadzić do polskich Nobli. – Nie bójmy się rozmawiać o pieniądzach. Bez nich będzie żadnego postępu – powiedział Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala, który zastanawiał się, kiedy wreszcie dojdziemy do momentu, w którym to innowacyjne rozwiązania w medycynie będą odpowiednio nagradzane.

Zwrócono także uwagę na brak ulg, które zachęciłyby przedsiębiorców do prowadzenia projektów z naukowcami. Zdaniem niektórych przedstawicieli biznesu szeroko pojęta nauka nie jest zainteresowana opuszczeniem murów uczelni i zmierzeniem się z problemem dotyczącym wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Innym czynnikiem zakłócającym współpracę między nauką a biznesem jest niestabilność prawa. Prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej powiedział, że tylko pomoc prawników Fundacji pozwoliła uratować kilka firm skupionych wokół ośrodków naukowych.

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Włodzisław Duch zwrócił uwagę na działalność centrów badawczych. – Brakuje im strategii działania ukierunkowanej na współpracę z biznesem. Podmioty te, nadzorowane przez poszczególne ministerstwa, w tym m.in. Ministerstwo Gospodarki, które jednak nie interesuje się ich działalnością, mogłyby być lepiej wykorzystywane – powiedział wiceminister.

Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zauważył zmiany, które Idą w dobrym kierunku. – Na wielu uczelniach programy dydaktyczne są już uzgadniane z biznesem, podobnie rzecz się ma z praktykami w przedsiębiorstwach. Oczywiście to ciągle mało, ale przedsiębiorcy biorą udział życiu szkół wyższych, mają wpływ na to, co tam się dzieje – powiedział prof. Banyś, proponując wprowadzenie unii innowacji dla Polski. W jego opinii sukces zależy od wielu czynników, z których jednym z najważniejszych jest finansowanie nauki z budżetu państwa.

Zdaniem prof. dr hab. Michała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, potrzebny jest nowy w Polsce zawód – brokera wiedzy, czyli osoby, która z jednej strony będzie współpracowała z naukowcami, z drugiej zaś będzie miała doskonały kontakt z biznesem. Podkreślił, że nauka w Polsce jest daleka od ideału - nie jest mobilna, jest zamknięta na wyzwania, które stawia przed nią rzeczywistość. – Szkoły wyższe powinny prowadzić także badania, a nie zajmować się tylko samą dydaktyką – powiedział prof. Kleiber. Podkreślił, że kluczem do myślenia o poprawie współpracy nauki z biznesem jest szeroko rozumiana polityka wsparta społecznymi działaniami. Nie ścigamy się z innymi państwami także ze względu na fakt, ze przepisy prawa zniechęcają do innowacyjnych zachowań.

– Dziś płacimy cenę za to, że nie byliśmy w stanie stworzyć dużych innowacyjnych firm. Nasza gospodarka to przede wszystkim małe przedsiębiorstwa, nie mające czasu na myślenie o przyszłości – powiedział z kolei Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland. – Przestańmy wreszcie żyć stereotypami, że profesorowie nie słyszą tego, co mówi biznes – dodał. – Widzę postęp we wzajemnej współpracy – zaangażowaliśmy się w proces edukacyjny w szkołach wyższych, choć jeszcze stosunkowo niedawno nie było zainteresowania w tym zakresie ze strony uczelni. Dziś jest zupełnie inaczej – to profesorowie przychodzą do nas z prośbą o współpracę. To jest bardzo budujące – powiedział prezes Góral. Nie do końca zgodził się z nim Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO BP. W jego opinii polskie uczelnie nie potrafią elastycznie podchodzić do programów nauczania. – Skorzystały one na boomie sięgania po wyższe wykształcenie i wykorzystały fundusze unijne, wpadając w samozadowolenie – powiedział prezes Jagiełło. Dodał także, że – choć młodzi Polacy osiągają duże sukcesy w międzynarodowych konkursach związanych z innowacyjnością – to nie przekładają się one na komercyjne rozwiązania.

O współpracy na styku nauki i biznesu wypowiedziała się także Dyrektor Generalna Roche Polska Ewa Grenda. Zwróciła m.in. uwagę na fakt, że świetni absolwenci lub studenci ostatnich lat studiów muszą popracować w przemyśle, by poznać jego specyfikę.

W pierwszym dniu Kongresu jego uczestnicy dyskutowali także m.in. na temat propozycji zmian systemowych i prawnych w nauce i edukacji oraz otoczeniu biznesowym, o perspektywach współpracy i komercjalizacji na styku nauki i biznesu do 2020 r., a także o edukacji wyższej i związanych z nią potrzebach rynku pracy.


Relacja z Drugiego dnia

    

Informacja o celach i założeniach Kongresu
mecenas kongresu

sponsor złoty

              

sponsor srebrny

partner główny

sponsor


partner


Copyright © Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.